Tietosuojaseloste

Asiakasrekisteri

Webly tallentaa sekä käsittelee henkilötietoja Euroopan unionin GDPR "General Data Protection Regulation" sekä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

Webly, 2860785-9

Rekisterin yhteyshenkilö, tietosuojavastaava

Kosti Wessman, kosti.wessman@webly.fi

Henkilötietorekisterin tarkoitus

Käytämme henkilötietoja asiakassuhteen hallinointiin ja ylläpitämiseen. Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksissa.

Henkilötietorekisterin oikeusperuste

Henkilötietorekisterin ylläpitäminen, sekä henkilötietojen käsittely perustuu aina rekisteröidyn myöntämään suostumukseen.

Henkilötietorekisterin tietosisältö

Henkilötietorekisteri sisältää seuraavia tietoja;

Tämän lisäksi keräämme selaimeltasi yksilöimättömiä evästetietoja. Sinua ei ole mahdollista tunnistaa kerätyistä evästetiedoista.

Henkilötietorekisterin tietolähteet

Rekisteriin merkitty henkilö on itse ilmoittanut tiedot asiakassuhteen perustamisen yhteydessä.

Henkilötietorekisterin tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta. Tarvittaessa tietojen luovutus tapahtuu henkilötietolain mukaisesti.

Tarvittaessa tietoja luovutetaan EU ja/tai ETA maiden ulkopuolelle, kuten;